Logo
 • Cơ sở 1: Số 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC năm 2019
 • Tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện 2021
 • Đại hội Đảng bộ Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 • Viện Hóa học CNVN tham gia Lễ khởi động chương trình nhận diện hàng Việt Nam với chủ đề “Tự hào hàng Việt Nam” năm 2020 do Bộ Công Thương tổ chức
 • TIẾP ĐÓN CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO BỘ CÔNG THƯƠNG, CỤC HÓA CHẤT VÀ TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM VỀ LÀM VIỆC VỚI VIỆN

Dịch vụ phân tích, giám định, tư vấn và cung cấp các dịch vụ về môi trường

Dịch vụ phân tích, giám định, tư vấn và cung cấp các dịch vụ về môi trường

 

 

Lĩnh vực hoạt động chính

 1. Tham gia tuyển chọn, đấu thầu thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Nhà nước, các Bộ, Ngành, Tập đoàn, Tổng Công ty và các đơn vị khác.
 2. Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
 3. Cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đề án bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
 4. Tư vấn lập báo cáo và xin cấp phép khai thác nước ngầm, nước mặt, xả nước thải, sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
 5. Tư vấn xin xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường.
 6. Tư vấn về sản xuất sạch hơn và kiểm toán chất thải
 7. Tư vấn xây dựng kế hoạch/biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất, đánh giá rủi ro hóa chất.
 8. Quan trắc môi trường cho các dự án đầu tư xây dựng, các khu công nghiệp, các doanh nghiệp, quan trắc hiện trạng các sông, hồ...
 9. Cung cấp các dịch vụ về công nghệ xử lý môi trường (nước thải, khí thải, chất thải rắn).
 10. Cung cấp dịch vụ phân tích nước, đất, quặng, chất thải rắn và chất thải nguy hại.
 11. Phân tích, giám định các sản phẩm phân bón, hóa chất.
 12. Cung cấp dịch vụ về tư vấn, xây dựng tiêu chuẩn cho ngành hóa chất, tài nguyên môi trường.
 13. Đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường và an toàn hóa chất.

TIN TỨC LIÊN QUAN

Liên kết website

VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Cơ sở 1 : Số 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ sở 2 : phường Phúc Diễn , quận BắcTừ Liêm, Hà Nội (km 10.5 , Quốc Lộ 32)

Điện thoại: 024. 38253930 - fax: 024. 38257383 Email: info@viic.vn