Logo
  • Cơ sở 1: Số 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Viện Hóa học CNVN tổ chức lễ trao bằng Tiến sĩ đợt III cho 16 tân Tiến sĩ
  • Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam vinh dự đón nhận Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ với cụm công trình :“Nghiên cứu chế tạo xúc tác dị thể, vật liệu nano trong lĩnh vực tổng hợp và ứng dụng nhiên liệu sinh học, các sản phẩm thân thiện môi trường, tiết kiệm nhiên liệu”
  • Đại hội Công đoàn Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Tài liệu sách thuộc nhiệm vụ Thông tin thư viện

Tài liệu sách thuộc nhiệm vụ Thông tin thư viện

DANH MỤC SÁCH

STT

TÊN SÁCH

THUỘC  NHIỆM VỤ TTTV NĂM

GHI CHÚ

I.                  LĨNH VỰC VÔ CƠ PHÂN BÓN – ĐIỆN HÓA

1

Fertilizers

2012

 

2

Separation of dolomite from the south florida phosphate rock

2013

 

3

Separating dolomite from phosphate rock by reactive flotation: fundamentals and application

2013

 

4

Fertilizer manual

2013

 

II.               HỮU CƠ – XÚC TÁC  - HÓA DẦU

5

Chất xúc tác Zeolit

 

 

6

Chất kết dính hóa học

 

 

7

Nghiên cứu và tổng hợp Hydroxyapatite với kích thước nano

 

 

8

Ứng dụng và điều chế chất hấp phụ

 

 

9

Nghiên cứu và sản xuất sơn Nano

 

 

10

Nghiên cứu và sử dụng cặn dầu mỏ

 

 

11

High-Resolution NMR Techniques in Organic Chemistry

2010

 

12

Handbook of petroleum Analysis

2011

 

13

Thermal – biomass – conversion

2011

 

14

Petroleum Products Handbook

2011

 

15

Thermodynamic properties of cryogenic fluids

2011

 

16

Gasification

2011

 

17

THE BIODIESEL HANDBOOK

2014

 

III.           HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN - BVTV

18

Tinh dầu thực vật

2008

 

19

Chemical pesticides. mode of action and toxicology 

2012

 

20

Advanced Engineered Pesticides

2012

 

21

Chemistry and Technology of Flavour and Fragrance

2013

 

22

Handbook of Pesticide Toxicology (Second Edition)

2013

 

23

Hayes’ Handbook of Pesticide Toxicology (Third Edition)

2013

 

IV.           VẬT LIỆU

24

Vật liệu phức hợp

 

 

25

Sử dụng các chất thải rắn sản xuất vật liệu xây dựng

 

 

26

Các Biopolymer

 

 

27

Vật liệu nano: tổng hợp, chế tạo, NC các tính chất, ứng dụng

2010

 

28

Metal-polymer nanocomposites

2010

 

29

Nanoscale Materials in Chemistry

2010

 

30

Công nghệ phủ và bề mặt, vật liệu xử lý

2011

 

31

Polymer dispersions and their industrial applications

2011

 

32

Handbook of plasticizer

2011

 

33

Principles of polymerization

2011

 

34

Polymer characterization: Laboratory  techniques  and  analysis

2011

 

35

An Introduction to Rubber Technology

2011

 

36

Rubber Basics

2011

 

37

Polymer data handbook

2012

 

38

THERMAL ANALYSIS FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS TO POLYMER SCIENCE – second edition – T.Hatakeyama and F.X. Quinn

2014

 

39

AN INTRODUCTION TO POLYMER PHYSICS – DAVID I.BOWER

2014

 

40

CRC HANDBOOK OF LUBRICATION (Theory and Practice of Tribology) Volume II

 

2014

 

41

BAILEY’S INDUSTRIAL OIL AND FAT PRODUCTS – Sixth Edition – Vol I

 

2014

 

42

LUBRICANT ADDITIVES CHEMISTRY AND APPLICATIONS – Leslie R.Rudnick

2014

 

43

ORGANIC CHEMISTRY – Francis A.Carey

2014

 

V.               CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

44

Xử lý nước thải trong nuôi trồng thủy sản

 

 

45

Sử dụng hóa chất trong nuôi trồng thủy sản

 

 

46

Hóa chất làm sạch nước

 

 

47

Màng lọc nhiên liệu hay dầu

 

 

48

Catalysis for renewable from feedstock to energy Production

2011

 

49

Environmental Chemistry - Green Chemistry and Pollutants in Ecosystems 

2012

 

50

Environmental Technologies

2012

 

51

Modern theory of polymer solutions

2012

 

52

Green Composites Polymer Composites and the Environment

2013

 

53

Handbook of Industrial and Hazardous Wastes Treatment

2013

 

54

Environmental Biotechnology Handbook of Environmental Engineering

2013

 

55

Industrial Wastewater Treatment

2013

 

VI.           HÓA DƯỢC – HÓA THỰC PHẨM

56

Medicinal Natural Products: A Biosynthetic Approach (2nd Edition)

2010

 

57

Pesticide Residues in Food and Drinking Water

2010

 

58

Nghiên cứu Alfuzosin trong sản xuất thuốc

2010

 

59

Nghiên cứu  một số loại kháng sinh nhóm fluoroquinolon

2010

 

60

Nghiên cứu qui trình công nghệ tổng hợp kháng sinh cefaclor

2010

 

61

Filtration and Purification in the Biopharmaceutical Industry

2013

 

62

Natural Products. Drug Discovery and Therapeutic Medicine

2013

 

63

CRC HANBOOK OF MEDICINAL SPICES  - James A.Duke with Mary Jo Bogenschutz-Godwin Judi duCellier Peggy-Ann K.Duke – “illustrator”

 

2014

 

64

PHARMACEUTICAL PRODUCTION AN ENGINEERING GUIDE – Edited by Bill Bennet ang Graham Cole

 

2014

 

65

THE BIOMEDICAL ENGINEERING HANBOOK – Second Edition – Vol I- Joseph D.Bronzino

 

 

2014

 

VII.        CÔNG NGHỆ SINH HỌC

66

Nhiên liệu sinh học

 

 

67

Sự tiên tiến của công nghệ sinh học

 

 

68

Các xu hướng nghiên cứu trong sinh hóa học

 

 

69

Absorbable and Biodegradable Polymers 

2012

 

70

Biocatalysis for green chemistry and chemical process development

2012

 

71

Comprehensive Natural Products II Chemistry and Biology (vol 1. 2)

2012

 

72

Biomass for renewable energy, fuels and chemicals

2012

 

73

Comprehensive Natural Products II Chemistry and Biology

2013

 

74

ENZYMES: A PRATICAL INTRODUCTION TO STRUCTURE, MECHANISM, AND DATA ANALYSICS – Robert A.Copeland – Copyright © 2000 by Wiley – VCH, Inc.

 

2014

 

75

BIOANALYTICAL CHEMISTRY – Susan R.Mikkelsen Eduardo Corton

 

2014

 

VIII.    CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

76

Các phương pháp tinh chế hóa học

 

 

77

Công nghệ sản xuất sản phẩm mới từ phế liệu thủy sản

 

 

78

Activation and catalytics Reactions

2011

 

79

Clean synthesis using porous inorganic solid catalysts

2011

 

80

Aqueous Organometallic Catalysis

2011

 

81

Handbook of Heterogeneous catalytic Hydrogenation

2011

 

82

Fischer Tropsch synthesis

2011

 

83

Applied Thin Layer Chromatography - Best Practice and Avoidance of Mistakes 

2012

 

84

Handbook of Acid-base Indicators

2012

 

85

 CRC Handbook of Chemistry and Physics CD-ROM, Version 2010

2012

 

86

 CRC Handbook of Chemistry and Physics

2013

 

87

CRC HANDBOOK OF CHEMISTRY AND PHYSICS – David R.Lide

2014

 

88

HYDROCARBON CHEMISTRY  - SECOND EDITION – George A.Olah

2014

 

89

ORGANIC CHEMISTRY – Paula Yurkanis Bruice

2014

 

IX.           SÁCH CÔNG NGHỆ

90

Solid Fuels and Heavy Hydrocarbon Liquids

2010

 

91

Advanced Drying Technologies

2012

 

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

Liên kết website

VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Cơ sở 1 : Số 2 Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ sở 2 : Số 30 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn , quận BắcTừ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 38253930 - fax: 024. 38257383 Email: info@viic.vn