Logo
  • Cơ sở 1: Số 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Viện Hóa học CNVN tổ chức lễ trao bằng Tiến sĩ đợt III cho 16 tân Tiến sĩ
  • Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam vinh dự đón nhận Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ với cụm công trình :“Nghiên cứu chế tạo xúc tác dị thể, vật liệu nano trong lĩnh vực tổng hợp và ứng dụng nhiên liệu sinh học, các sản phẩm thân thiện môi trường, tiết kiệm nhiên liệu”
  • Đại hội Công đoàn Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung Ương tám (Khóa XIII)

 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám (khóa XIII) đã và đang được quán triệt, triển khai sâu, rộng ở các cơ quan, đơn vị; giúp các đảng viên, công nhân viên chức, lao động, các đoàn viên thanh niên và quần chúng nắm được mục tiêu, đường lối của Đảng và Nhà nước, xác định nhiệm vụ cụ thể của bản thân và tập thể trong giai đoạn hiện nay; từ đó, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, phấn đấu đưa các nội dung nghị quyết đi vào cuộc sống.

 

Ngày 20/12/2023, BCH Đảng ủy Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương tám (khóa XIII) cho tập thể đảng viên, công nhân viên chức, lao động, và đoàn viên thanh niên hiện đang công tác tại các đơn vị trong Viện.

 

đ/c Hoàng Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy Viện chủ trì Hội nghị, trực tiếp báo cáo triển khai nghị quyết

 

Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể sáng 2/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại hội nghị này, Trung ương đã bàn và cho ý kiến kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới.

Hội nghị còn xem xét Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; và một số vấn đề quan trọng khác.

 

Các nghị quyết quan trọng đã được quán triệt tại Hội nghị của Viện:

- Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

- Nghị quyết về Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

- Nghị quyết về Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

- Nghị quyết mới về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong tình hình mới.

 

 

Tại Hội nghị, các đảng viên và cán bộ CNVLĐ đã được nghe đ/c Hoàng Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy Viện quán triệt và phân tích cụ thể từng nội dung trong Nghị quyết số 45-NQ/TW “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”. Đây là nghị quyết có nội dung gắn liền với lĩnh vực hoạt động của Viện; do đó, mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong nghị quyết cũng chính là mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược của Viện; đòi hỏi tập thể Đảng ủy, lãnh đạo và CBCNVLĐ của Viện phải quán triệt và nỗ lực tổ chức thực hiện hiệu quả theo đúng định hướng.

 

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược “đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

 

 

 

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

Liên kết website

VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Cơ sở 1 : Số 2 Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ sở 2 : Số 30 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn , quận BắcTừ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 38253930 - fax: 024. 38257383 Email: info@viic.vn