Logo

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hóa học CNVN, nhiệm kỳ 2022-2025

          Căn cứ Hướng dẫn số 912-HD/ĐU ngày 15/6/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025;

          Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Đảng ủy Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam;

          Đảng ủy Viện hướng dẫn và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 với các bước tiến hành như nội dung công văn số 166-HD/ĐU ngày 09/8/2022; công văn 167-CV/ĐU ngày 17/8/2022 và các mẫu biểu đính kèm dưới đây:

 

 

CV 166- HD/ĐU

CV167- CV/ĐU

1.Đề cương BC tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022

2. Đề cương BC kiểm điểm

3. Mẫu dự thảo Nghị quyết ĐH

4.Tờ trình phê duyệt nhân sự

4.1. DS nhân sự kèm tờ trình

4.2. Mẫu BB kiểm phiếu (kèm phiếu tín nhiệm)

4.4. Mẫu nhận xét, đánh giá

5. Chương trình đại hội

5a. Diễn văn khai mạc

5b. Biên bản Đại hội

5c. Hướng dẫn bầu cử

6. Phiếu bầu chi ủy

6a. Biên bản bầu chi ủy

7. Phiếu bầu Bí thư

7a. Biên bản bầu bí thư

8. Phiếu bầu phó Bí thư

8a. Biên bản bầu phó Bí thư

9. Tờ trình chuẩn y kết quả bầu cử

9a. Danh sách kèm tờ trình

10. Diễn văn bế mạc

 

 

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

Liên kết website

VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Cơ sở 1 : Số 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ sở 2 : phường Phúc Diễn , quận BắcTừ Liêm, Hà Nội (km 10.5 , Quốc Lộ 32)

Điện thoại: 024. 38253930 - fax: 024. 38257383 Email: info@viic.vn